ضرورت احیای چرخه صنایع فرهنگی

ضرورت احیای چرخه صنایع فرهنگی

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور احیای چرخه صنایع فرهنگی را از ضرورت‌ها دانست و با تأکید بر اینکه فرهنگ کار و تولید از دیگر عرصه‌های مهم است گفت: خیلی از این محورها در بسیج در حال پیگیری است؛
صادرات پوشاک ترکیه به روسیه در بحبوحه بحران اوکراین رکورد جدیدی ثبت کرد

صادرات پوشاک ترکیه به روسیه در بحبوحه بحران اوکراین رکورد جدیدی ثبت کرد

صادرات پوشاک ترکیه به روسیه در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ در بحبوحه بحران اوکراین افزایش یافت. پس از درگیری در اوکراین، صادرات پوشاک ترکیه به روسیه در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ بیش از سه برابر شده است که نشان دهنده تغییرات ژئوپلیتیکی است؛