نحوه شستشوی صحیح ژاکت پشمی

نحوه شستشوی صحیح ژاکت پشمی

الیاف پشم به دلیل ساختار به هم فشرده‌‌شان به چیزهای دیگر، مانند سایر الیاف پشمی می چسبند. از این رو پارچه پشمی در هنگام شستشو جمع شده و حالتی نمدی پیدا می کند؛