تشکیل کارگروه ملی نوجوانان ضروری است

تشکیل کارگروه ملی نوجوانان ضروری است

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با تاکید بر لزوم همگرایی، هم افزایی و هماهنگی نهادهای مرتبط با نوجوانان اظهار کرد: ضرورت دارد کارگروه ملی نوجوانان را تشکیل دهیم که در راس آن موضوعات هویت و نشاط آفرینی باشد؛
ضرورت ثبت نام در سامانه جامع طراحان

ضرورت ثبت نام در سامانه جامع طراحان

ضرورت ثبت نام در سامانه جامع طراحان کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور اعلام کرد برای برگزاری رویداد مد و لباس، ثبت نام در سامانه جامع طراحان ضروری است. بنا بر تصویب معاونت نظارت و ارزشیابی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، شرط لازم و ضروری برای درخواست صدور مجوز برگزاری رویداد مد و لباس،