نایک پرو پیش رو با حجاب ورزشکاران

نایک پرو پیش رو با حجاب ورزشکاران

حجاب مشوقی برای من شد که پرش های بلند تر و فاصله های بیشتری را طی کنم، این را روستوم زنی که اخیرا ماراتن نیویورک را با لباس های سری نایک پرو به پایان رسانده، می ‌گوید؛
مشروح گزارش جلسه دبیر شورای فرهنگ عمومی با دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور

مشروح گزارش جلسه دبیر شورای فرهنگ عمومی با دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور

جلسه مشترک مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی و طیبه عزت اللهی نژاد دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با موضوع حجاب، عفاف، مد و لباس، صبح روز چهارشنبه سوم آذرماه در ساختمان شورای فرهنگ عمومی برگزار شد؛