جلسه راهبردی کارگروه ساماندهی مد و لباس برگزار شد

جلسه راهبردی کارگروه ساماندهی مد و لباس برگزار شد

جلسه راهبردی کارگروه ساماندهی مد و لباس با حضور محمود شالویی سرپرست معاونت امور هنری و سید مجید امامی مشاور وزیر و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور دوشنبه 3 آبان در کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور برگزار شد؛