منسوجات فنی و منسوجات الکترونیکی

منسوجات فنی و منسوجات الکترونیکی

TEXTILESمنسوجات فنی محصولاتی هستند که در اصل از الیاف ساخته می شوند،این الیاف برای اینکه به نخ تبدیل گردند به هم تابانده می شوند؛‌سپس می توان این نخ ها را برای تبدیل به پارچه به به هم تاباند؛
چرا نباید لباس ارزان خرید؟

چرا نباید لباس ارزان خرید؟

خرید لباس ارزان عبارتی وسوسه کننده است؛ خیلی‌ها فکر می‌کنند وقتی ارزان بخرند، برد کرده‎‌‌اند؛ غافل از اینکه ارزان خریدن به هزار و یک دلیل یک باخت کامل است؛
لباس سنتی قوم قزلباش / جلوه گری رنگ و نقش

لباس سنتی قوم قزلباش / جلوه گری رنگ و نقش

به‌راستی می‌توان تمامی فرهنگ یک سرزمین را در پوشاک مردم آن جلوه‌گر دانست هر تکه جامه نقش و آن منطقه را داشته و هر پاره از پوشاک و آرایه‌های مربوط به‌ آن‌ها بنا بر ویژگی‌های فرهنگی به صورتی رمزگونه، مفاهیمی را می‌رسانند؛
تفاوت بین طناب، رشته و نخ

تفاوت بین طناب، رشته و نخ

از اصول کار صنعت پوشاک شناخت الیاف مورد استفاده می باشد و اینکه الیاف مورد استفاده شما از چه ماده ای ساخته می شوند؛