پوشش سنتی زنان اروپایی

پوشش سنتی زنان اروپایی

مد و فشن در تاریخ اروپا جایگاه خود را دارد و لباس‌های سنتی مناطق مختلف قاره سبز در تناسب عجیبی با اقلیم و مذهب آنجا طراحی شده است؛
پارچه پنبه شیری

پارچه پنبه شیری

پنبه شیر نوعی از پارچه است که از طریق پودر کازئین (یکی از پروتئین های شیر) موجود در شیر تولید می شود؛
استفاده از چرم در دنیای مد و فشن

استفاده از چرم در دنیای مد و فشن

استفاده از چرم توسط انسان سابقه‌ای طولانی در تاریخ دارد،اولین استفاده گسترده از چرم توسط مصریان در حدود سال 1300 قبل از میلاد بوده است؛