فرهنگ سازی حجاب استایل ها در زیر پوست کار گروه مد و لباس کشور

فرهنگ سازی حجاب استایل ها در زیر پوست کار گروه مد و لباس کشور

طراحان لباس، چادرهایی تولید می‌کنند که حجاب را از معنای اصلی‌‌ آن دور کرده است با بی تفاوتی اتحادیه های پوشاک و وکار گروه مد و لباس کشور حجاب استایل‌ها با منطق حجاب بیگانه که فقط موهایشان پوشیده باشد؛ مابقی چیزها اهمیتی ندارد،جولان می دهند؛
راهنمای انتخاب پرزگیر لباس

راهنمای انتخاب پرزگیر لباس

پرزها همان الیاف بسیار ریز لباس ها هستند که شل شده و به لباس ها چسبیده اند و ممکن است بخش هایی کوچک از الیاف پشمی ژاکت از سر جای خود بیرون بیایندو به لیاس بچسبند؛