اولین رژ لب سرامیکی دیور

اولین رژ لب سرامیکی دیور

تاریخ رژ لب‌ با استوانه‌های پُرکردنی شروع شد، اما پس از رواج پلاستیک، بازار با رژ ‏لب‌های یک‌بارمصرف پر شد؛