بازدید دبیر‌شورای فرهنگ عمومی کشور و مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از نمایشگاه رویداد ملی گوهرشاد

بازدید دبیر‌شورای فرهنگ عمومی کشور و مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از نمایشگاه رویداد ملی گوهرشاد

بازدید دبیر‌شورای فرهنگ عمومی کشور و مشاور وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی از نمایشگاه رویداد ملی گوهرشاد/ شرکت کنندگان بخش لباس گوهرشادبا تحصیلات ویژه در ایران ویژند شرکت می‌کنند؛