پوشش سنتی زنان اروپایی

پوشش سنتی زنان اروپایی

مد و فشن در تاریخ اروپا جایگاه خود را دارد و لباس‌های سنتی مناطق مختلف قاره سبز در تناسب عجیبی با اقلیم و مذهب آنجا طراحی شده است؛
گران ترین ماسک جهان

گران ترین ماسک جهان

یک ماسک طلا با ۳۶۰۰ نگین برلیان به ارزش یک و نیم میلیون دلار در حال ساخت است. این ماسک سفارش یک تاجر چینی است؛