مد و فرهنگ بازتاب باورهای جامعه

مد و فرهنگ بازتاب باورهای جامعه

فرهنگ و یا آداب و رسوم، بخش جدایی ناپذیر از مد است. مد و فرهنگ دست به دست هم بازتاب باورهای یک جامعه هستند. ترکیب فرهنگ و گسترش بستر آنلاین و یا به عبارت دیگر ارتباطات را می‌توان تعریفی از جهانی‌سازی دانست؛
۶ برند مد تولید شده توسط پناهجویان

۶ برند مد تولید شده توسط پناهجویان

پناهجویان بیش از ۶۸ میلیون نفر در سراسر جهان هستند که به دلیل درگیری های نظامی و سیاسی یا آزار و اذیت به پناهندگی یا مهاجرت داخلی مجبور شده اند. همواره این سئوال مطرح می شود که صنعت مد چگونه می تواند به این اتفاقات واکنش نشان دهد؟؛
لباس زنان کرمانج ریشه در تاریخ ایران

لباس زنان کرمانج ریشه در تاریخ ایران

اقوام کرمانج در‌ ایران یکی از اقوام بزرگ هستند‌که بیشتر در شمال خراسان و آذربایجان غربی سکونت دارند، لباس اقوام ایرانی سرشار از رنگ و حس زندگی است؛
پیوند صنایع دستی جهانی با مد فاخر

پیوند صنایع دستی جهانی با مد فاخر

می توان صنایع دستی را به واسطه همکاری سنت و طراحی تصنعی مجدداً ارزیابی نمود و با مشارکت طراحی نوین و هنرهای دستی به سنت و تاریخچه هنرهای دستی، بستر رشد، ارزش و احترام دهد؛