معرفی رشته‌های مد و فشن

معرفی رشته‌های مد و فشن

گستره‌ی رشته‌های فشن برای تحصیل بسیار وسیع و متنوع است،زیر مجموعه‌ی دانشگاه هنر لندن، یکی از بهترین دانشگاه های هنر دنیا و از کالج‌هایی است که تنوع بسیاری برای انتخاب رشته‌های مد و فشن دارد؛
اهمیت خیاطی در طراحی لباس

اهمیت خیاطی در طراحی لباس

طراحی مد تاکید زیادی بر برش یا سبک لباس دارد. علاوه بر این، اندازه گیری بدن و تناسب به همان اندازه مهم هستند؛