حمایت بلا حدید از مردم غزه

حمایت بلا حدید از مردم غزه

در جریان نمایش مجموعه پاییز مارک جیکوبز، بلا، ۲۵ساله، با گریم موهای مصنوعی که به نظر تراشیده شده می‌آمد و چتری‌های صاف بسیار کوتاه تقریباً غیرقابل تشخیص به نظر می‌رسید؛
هفته مد پاریس، پوشاک مردان

هفته مد پاریس، پوشاک مردان

با وجود همه غوغایی که در سال‌های اخیر نشان‌های تجاری مختلف در نمایش پوشاک مردان به پا کرده‌اند، هنوز هم این صنعت را بی‌رنگ و تنوع است؛