جای خالی دبیر در کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور

جای خالی دبیر در کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور

نزدیک به یک سال از تغییرات در کار گروه مد و لباس کشور می‌گذرد و این سازمان با تغییرات بزرگی روبرو شده است، اعم ازاصلاح قانون کار گروه مد و لباس کشور و تفیذ اختیارات از معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شورای فرهنگ عمومی کشور،اما آنچه بعد از یک سال هنوز به عنوان سوال باقی مانده است؟؛
لغو و تغییر تعدادی از برنامه های مد لندن در پی درگذشت ملکه

لغو و تغییر تعدادی از برنامه های مد لندن در پی درگذشت ملکه

هفته مد لندن قرار است هفته آینده از ۱۵ تا ۱۹ سپتامبر برگزار شود، اما بربری گفته است که نمایش مجموعه بهار/تابستان ۲۰۲۳ خود را که قرار بود در ۱۷ سپتامبر در چارچوب این هفته مد برگزار شود، «به نشانه احترام» برگزار نخواهد کرد؛