معاون هنری از نمایشگاه لباس عاشورایی بازدید کرد

معاون هنری از نمایشگاه لباس عاشورایی بازدید کرد

معاون هنری وزارت فرهنگ در بازدید از آثار به نمایش درآمده در ششمین نمایشگاه لباس عاشورایی تأکید کرد: اینکه استفاده از نمادهای عاشورایی در طراحی این لباس‌ها تا چه حد عیان و آشکار و یا مستتر هستند، به ذوق و نگاه طراحان باز می‌گردد؛