تاریخچه لباس سویشرت

تاریخچه لباس سویشرت

سویشرت توسط بنجامین راسل جونیور که یک بازیکن فوتبال بود، در سال 1926 اختراع شد و توانست در این مسیر چهره مد را برای همیشه دگرگون کند؛