تاریخ انتشار : جمعه ۷ آبان ۱۴۰۰ - ۲۰:۳۲

هفته جهانی سواد رسانه ای و اطلاعاتی برای همه

هفته جهانی سواد رسانه ای و اطلاعاتی برای همه
این هفته به‌رویدادها و اقدامات ‌مرتبط با‌ سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در سراسر جهان به ‌ترویج مناسبات سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در چارچوب اصول و روش‌های حرفه‌ای می پردازد

هفته جهانی سواد رسانه ای و اطلاعاتی که هر ساله برگزار  می شود، رویدادی مهم برای سهامداران آن است تا به بررسی و گرامیداشت پیشرفت های حاصله در راستای  هدف “سواد رسانه ای و اطلاعاتی برای همه” بپردارند.‌این هفته به‌رویدادها و اقدامات  مرتبط با ‌سواد رسانه ای و اطلاعاتی در سراسر جهان می پردازد.‌

مراسم  هفته جهانی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی  همراه با رویدادهای خود،‌به‌دنبال آن است که نهادهای محلی در سراسر جهان به‌ترویج مناسبات سواد رسانه ای و اطلاعاتی در چارچوب اصول و روش های حرفه‌ای اقدام کنند ‌این نهادها شامل سازمان های بین دولتی،‌نهادهای آموزشی،‌‌شرکت های فناوری واسط، سازمان های توسعه،‌انجمن ها، ‌سازمان های مردم نهاد،‌گروه های پژوهشی،‌اساتید دانشگاهی‌و چهره های حرفه ای در امر رسانه،  کتابخانه و اطلاعات،  سیاست گذاران، تعیین کنندگان مقررات و کارشناسان در سراسر جهان است.

شهر سواد رسانه ای و اطلاعاتی MIL چیست؟

شهرهای اطراف جهان از انقلاب دیجیتالی به شدت منتفع شده‌اند.‌اطلاعات در مورد حمل و نقل،‌مراقبت های بهداشتی، تفریحات، اخبار،  بخش خصوصی، جامعه مدنی  و دولت کارآیی ها را به‌شدت افزایش داده،‌اقتصادهای تازه را ایجاد کرده و امکانات فرهنگی‌و‌اجتماعی را گسترش‌،‌آلودگی‌هوا را کاهش و شفافیت و مشارکت مردمی را افزایش داده است.‌

شمار روز افزون سهامداران به دنبال ایجاد شهرهای هوشمند هستند که قصد استفاده بهتر از  اطلاعات و فناوری ارتباطی را برای تقویت کارآیی و کیفیت زندگی در زمینه های امنیتی ، بهداشتی، تفریحات، خدمات اجتماعی و تعامل میان دولت و شهروندان را دارد. ابتکارات در زمینه شهر های هوشمند در این فرایند اغلب، نهاد شهروندی را کم اهمیت می شمرند.

یک نمونه در این خصوص، ادغام خلاقانه و شفاف اطلاعات فناوری و رسانه در زندگی شهری و اجتماعی برای تقویت درک و مشارکت در ایجاد بردباری و همبستگی انسانی و فرایندهای انتخاباتی است. مدیران و ساکنان شهر ها بدون دسترسی به اطلاعات ناتوان هستند. سواد رسانه ای و اطلاعاتی در نتیجه، شهرها را به لزوم  کسب سیاست های اطلاعاتی و ارتباطی رهنمون می کند تا به ابعاد دیجیتالی و غیردیجیتالی از جمله سواد رسانه ای و اطلاعاتی بپردازند.

افزون بر این و به موجب  بسیاری از بررسی ها، هنگامی که افراد به اطلاعات از جمله در زمینه شبکه های اجتماعی دسترسی پیدا می کنند، سطوح سرمایه اجتماعی افزایش می یابد و مردم ارتباط بهتری با یکدیگر  برقرار می کنند ، بهتر می توانند به ایجاد شبکه ها بپردازند و فرصت هایی را برای ایجاد کسب وکار خود بیابند و بهتر می توانند به تصمیم گیری های آگاهانه در مورد فرایندهای دمکراتیک و توسعه بپردازند.

مفهوم در حال ظهور شهرهای هوشمند با حضور شهرهای سواد رسانه ای و اطلاعاتی تقویت می شود . یک شهر هوشمند نیازمند انتقال گرهای قدرتمند و سریع کابلی و سکوهای فناوری باز و گسترده  است. شهرهای هوشمند برای ماندگاری باید به شهرهای سواد رسانه ای و اطلاعاتی تبدیل شوند. افزون بر این، تولیدکنندگان و کاربران توانمند و دارای اعتماد به نفس و مسئولیت پذیر حوزه اطلاعات، ابتکارات دیجیتالی و رسانه های آن لاین به اتصال نیاز دارند.

برای ایجاد چنین جامعه هوشمند، افراد به کسب توانمندی ( یعنی دانش، مهارت  و رویکرد) نیازمند هستند تا بتوانند جامعه و شبکه های فناوری پیچیده و همواره در حال تغییر  را مدیریت کنند. ما از طریق کمک به جوامع برای اندیشیدن و اقدام به شیوه های مهم و کارآمد، باید خود را در مسیر تغییرات مثبت و ماندگار قرار دهیم.

نیاز به اقدام دارای اهمیت است. در اغلب موارد، سخن گفتن از اخبار جعلی، اطلاع رسانی نادرست، حقایق جایگزین،  تبلیغات، تاریخ گزینشی،  واقعیت فرا حقیقی،  عدم بردباری، افراط گرایی و غیره مزایای دسترسی  بیشتر به اطلاعات ، فناوری و رسانه ها را تحت الشعاع خود قرارداده است. برای گسترش افق دید افراد و ارائه ابزار مدیریت رسانه در فضای اطلاعاتی پیرامونی – که در آن سخن از سانسور و محدودیت های شدید دسترسی به اطلاعات وجود دارد – باید مساعدت کرد.

هفته جهانی سواد رسانه ای و اطلاعاتی سال ۲۰۱۸ بر این مساله تاکید دارد که شهرهای هوشمند و ماندگار باید همچنین به شهرهای سواد رسانه ای و اطلاعاتی تبدیل شوند. شهرهای سواد رسانه ای و اطلاعاتی با کمک به همگان از طریق ابزارهای خلاق در زمان حیات خود و توسعه توانمندی های لازم برای ایجاد رسانه ها ، اطلاعات و فناوری، افراد را در بطن خود حفظ می کنند.

آنها شهروندان را قادر می سازند تا از امکانات عملی در یک شهر آن لاین استفاده بهتری ببرند و به صورتی خلاقانه، مهم  و موثر  در تماس با دیگران باشند. چنین اقداماتی دسترسی  به هدف شماره یازدهم توسعه پایدار  SDG11 را سریع تر می کنند، شهرها را جامع ، امن و ماندگار و انعطاف پذیر  می سازند. هدف شماره ۴ توسعه پایدار  SDG4   تضمین کننده جامعیت و سطح آموزش کیفی برابر و فرصت های آموزشی بلند مدت  برای همگان است .

هدف شماره ۵ توسعه پایدار  SDG5  استفاده از فناوری توانمند ساز به ویژه فناوری اطلاعاتی و ارتباطی را برای قدرتمندتر شدن زنان تقویت می کند و هدف شماره ۱۶ توسعه پایدار SDG16 جوامع فراگیر و برخوردار از صلح   را برای توسعه پایدار و ایجاد دسترسی  برای همگان و ایجاد نهادهای مسئولیت پذیر فراگیر در همه سطوح ، ترویج می کند.

با توجه به این نکات،‌برای اتحاد میان جامعه جهانی برای تقویت سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی جهانی کاربر محور  و اتصال میان سه دسته در هم تنیده ‌توانش – اطلاعات، رسانه و فناوری – چه چیزی مورد نیاز است؟ چه کسانی در شهرها عوامل ایجاد این تغییرات هستند ؟چه گام های خلاقانه ای را می توان برای ترویج سواد رسانه ای و اطلاعاتی درشهرها اتخاذ کرد؟ سهامداران اصلی در تحقق شهرهای سواد رسانه ای و اطلاعاتی چه کسانی هستند؟

الویت در این راستا یافتن رویکردهای خلاقانه بهتر برای آموزش سواد رسانه ای و اطلاعاتی در شهرهاست،ما همچنین باید با ایجاد ارتباط میان جامعه کنونی (بازیگران جامعه مدنی،‌کتابخانه ها،‌چهره های دانشگاهی و اساتید) ودیگر سهامداران در شهرها که دارای قدرت و مسئولیت در ایجاد  تغییر در سواد رسانه ای و اطلاعاتی هستند (سیاست گذاران، بخش خصوصی ، صنعت رسانه و ارتباطات،  سازمان های توسعه بین المللی و شهروندان فعال )‌راه هایی را برای افزایش تاثیرات و  ماندگاری این شهرها بیابیم.

اگرچه نمونه های مثبتی از فعالیت های شبکه سازی و شراکت در سواد رسانه ای و اطلاعاتی در  کشورها وجود دارد ولی داشتن رویکرد گروهی نظام مند و فراگیر به سواد رسانه ای و اطلاعاتی در شهرها همچنان یک چالش محسوب می شود. بنا براین کشف و بررسی دوباره نقش ها و مسئولیت های تغییر سازان یا واسطه های تغییر که می توانند نقش تسریع کننده را در توسعه سواد رسانه ای و اطلاعاتی برای همگان داشته باشند و همچنین یافتن مشارکت های گروهی، از اهمیت برخوردار است.

به عنوان مثال، طراحان سیاست عمومی در شهرها و در سطح ملی می توانند فعالیت بیشتری را برای تقویت ابتکارات نظام مند و دسترسی هرچه بیشتر مردم به توانش های سواد رسانه ای و اطلاعاتی و در نتیجه قدرتمندتر ساختن شهروندان برای کسب منافع مطلوب فناوری ، اطاعات  و رسانه ها و مدیریت کردن چالش ها، انجام دهند.

شهرداری ها و سیاست گذاران آنها از جمله مراکز قدرت محسوب می شوند و اغلب بر برنامه های آموزشی و تحصیلاتی بر شهرهای خود تاثیر می گذارند‌.‌شهرها همچنین تسریع کننده مشارکت های اجتماعی و مدنی   از جمله فعالیت های مهم انتخاباتی هستند  و می توانند از جمعیتی که هوشیار و آگاه شده است یا تحت تاثیرات منفی عملیات پیچیده صنایع مرتبط به هم ( شرکت های رسانه ای و ارتباطی ، فناوری ارتباطات و  اطلاعات، تبلیغات،  صنایع فیلم سازی، بخش بازی و تفریحات، صنایع محتوا و غیره ) قرار ندارد کسب منفعت کنند.

سواد رسانه ای و اطلاعاتی می تواند تضمین نماید که فرصت های دیجیتالی به دستاورد اهداف سیاسی در زمینه های آموزشی، بهداشتی و توسعه گسترده تر اجتماعی تبدیل شوند و  در ترویج سواد رسانه ای و اطلاعاتی نقش داشته باشند.

سازمان‌های رسانه ای نقشی حیاتی در تغییر زندگی شهری دارند،ولی هنوز هم ، چندان در آموزش سواد رسانه ای و اطلاعاتی وارد نشده اند،اگرچه از قابلیت و ظرفیت آموزش افراد در زمینه سواد رسانه ای و اطلاعاتی برخوردارند. جوامع برخوردار از سواد رسانه ای و اطلاعاتی که در آزادی بیان و اندیشه نقش مهمی دارند،‌همچنین برای سازمان های رسانه‌های سودمند هستند. افزون بر این، اعتمادکردن به افراد برای دسترسی به‌اینترنت و استفاده از امکانات موجود،‌برای  کسب وکارها و دیگر بازیگرانی  که از اینترنت برای فروش کالا و خدمات استفاده می کنند، سودمند است.

بنابراین،‌هفته جهانی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی سال ۲۰۱۸ (۲۴ تا ۳۱ اکتبر) گرامیداشت سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی و گفتگوهای بین فرهنگی با هدف‌ گسترش سواد رسانه ای و اطلاعاتی در شهرها  و تقویت مشارکت جهانی،‌منطقه ای و محلی برای توسعه پایدار سواد رسانه ای و اطلاعاتی و داشتن شهروندان صاحب اطلاع درون جوامع فرهیخته و پایدار است.

رویداد شاخص این هفته اعطای جوایز ” ائتلاف جهانی برای همکاری در زمینه  سواد رسانه ای و اطلاعاتی” و “سواد رسانه ای و اطلاعاتی”  خواهد بود. در سال ۲۰۱۷ میلادی، حدود صد مناسبت درسراسر جهان به گرامیداشت هفته جهانی سواد رسانه ای و اطلاعاتی پرداختند و برای  سال ۲۰۱۸ رویدادهای بیشتری پیش بینی می شود.

کنفرانس اصلی

۲۴ تا ۲۵ اکتبر، کوناس، لیتوانی

سازمان های یونسکو و ” ائتلاف تمدن های سازمان ملل” UNAOC  هفته جهانی سواد رسانه ای و اطلاعاتی سال ۲۰۱۸ را با همکاری شبکه دانشگاهی‌”‌سواد رسانه ای و اطلاعاتی و گفتگوهای بین فرهنگی”  MILID و ” ائتلاف جهانی برای همکاری در زمینه  سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی”، ‌فدراسیون بین المللی انجمن های کتابخانه ای،انجمن بین المللی کتابخانه های مدارس و بسیاری دیگر از نهادها برگزار می‌کنند،‌

کنفرانس اصلی هفته جهانی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی و مجمع دستورکار جوانان با سازماندهی مشترک و‌میزبانی دانشگاه ویتوتاس ماگنوس لیتوانی‌‌و دانشگاه  لتونی ‌بر‌گزار می‌شود.‌این رویدادهای اصلی همچنین به گرامیداشت یک مناسبت مهم‌ یعنی صدمین سال استقلال کشورهای حوزه بالتیک شامل  استونی،‌لتونی و لیتوانی خواهند پرداخت.

کنفرانس اصلی شامل گردهمایی سهامداران هفته جهانی سواد رسانه ای و اطلاعاتی  از سراسر جهان است و همکاری میان کشورهای حوزه بالتیک و شمال اروپا و دیگر مناطق جهان را تقویت می کند. این برنامه سه روزه که در روزهای ۲۴ تا ۲۶ اکتبر برگزار خواهد‌شد‌،‌شامل میزگردها،‌هیات‌ها‌‌و کارگاه‌هایی با‌موضوعات مختلف خواهد‌بود.‌این کنفرانس هم‌چنین رویدادهای دیگری مانند ارائه مقالات از سوی پژوهشگران و سهامداران اصلی،‌پذیرایی‌های عصرگاهی‌، تماشای فیلم، برگزاری نمایشگاه و گردشگری خواهد بود.

دانشکده ارتباطات عمومی دانشگاه ویتوتاس ماگنوس میزبان کفرانس اصلی خواهد بود که در کوناس لتونی برگزار خواهد شد. کرسی سواد رسانه ای و اطلاعاتی  یونسکو در دانشکاه لتونی میزبان مجمع دستورکار جوانان خواهد بود که روز ۲۶ اکتبر در ریگا مرکز لتونی برگزار خواهد شد.

دانشگاه ویتوتاس ماگنوس از هنگام تاسیس در سال ۱۹۸۹ دارای جایگاهی مهم در فعالیت های پژوهشی و دانشگاهی بوده و تنها نهاد تحصیلات عالی در این کشور و یکی از معدود مراکز علمی در منطقه است که به  آموزش هنرهای آزاد می پردازد . دانشگاه ویتوتاس ماگنوس که به انجام مشارکت های  بین المللی با دانشگاه ها معروف است ، به مراکز علمی و دیگر نهادهای مشابه در اطراف جهان متصل است.

دانشکده ارتباطات عمومی دانشگاه ویتوتاس ماگنوس دارای سابقه ۲۰ ساله در ترویج پژوهش های رسانه ای و ارتباطی و مطالعات روزنامه نگاری است و شهرت آن  به توانایی علمی و تجربه غنی در زمینه پژوهش، آموزش و سیاستگذاری های مبتنی بر شواهد است. این دانشکده دارای شهرت فعالیت های شبکه ای مرتبط با سواد رسانه ای و اطلاعاتی است و  روابط کاری  نزدیکی با دیگر دانشکده ها و موسسات ملی و بین المللی دارد.

دانشگاه لتونی که در سال ۱۹۱۹ تاسیس شد ، بزرگترین دانشگاه این کشور  و دارای ۱۳ دانشکده و ۲۰ موسسه پژوهشی است که بیش از ۱۳۰ برنامه مطالعاتی را در موضوعاتی مانند علوم طبیعی، اجتماعی و انسانی ارائه می دهد. این دانشگاه بیش از ۱۵۰۰ دانشجو دارد و تجارب بزرگی را در تدارک و اجرای پروژه های ملی و بین المللی اندوخته است.

دانشکده علوم اجتمای دانشگاه لتونی در سال ۲۰۱۵ و از طریق اداره مطالعات ارتباطاتی،  کرسی سواد رسانه ای و اطلاعاتی یونسکو را  تاسیس کرد که ماموریت آن انجام پژوهش، توسعه ،فعالیت های آموزشی و خط مشی های سیاسی در حوزه سواد رسانه ای و اطلاعاتی برای گروه های هدف مختلف – سیاستگذاران، مدرسان،  خانواده ها و  بخش خصوصی –  است و توسعه برنامه های آموزشی، آموزش و  فراهم ساختن موضوعات ملی برای عوامل فعال در عرصه سواد رسانه ای و اطلاعاتی (معلمان و مسئولان کتابخانه ها ) و جوانان برای تقویت توانایی آنها در زمینه سواد رسانه ای و اطلاعاتی است.

موضوعات فرعی پیشنهادی:

 • شهرهای سواد رسانه ای و اطلاعاتی به عنوان جوامع خلاق و درگیر در اهداف توسعه پایدار
 • سواد رسانه ای و اطلاعاتی توانا کننده تماس های مدنی در انتخابات شهری
 • قدرت انسجام بخش: نقش ها ومسئولیت های بازیگران کلیدی شهرها در سواد رسانه ای و اطلاعاتی (سیاست گذاران، مدرسان، سازمان های جامعه مدنی و چهره های دانشگاهی)
 • صنایع وابسته به سواد رسانه ای و اطلاعاتی به عنوان ایجادکنندگان تغییر در شهرهای سواد رسانه ای و اطلاعاتی (نهادعای اجتماعی، کانال های رسانه ای، واسطه های فناوری، صنایع ساخت فیلم، بخش بازی و تفریحات، صنایع محتوا و غیره )
 • تماس با جنبش سواد رسانه ای و اطلاعاتی به عنوان یک مسئولیت شرکتی اجتماعی
 • آموزش و ظرفیت سازی برای شهرهای سواد رسانه ای و اطلاعاتی آینده
 • گفتمان های سیاست عمومی در سواد رسانه ای و اطلاعاتی، الگوریتم و اتوماسیون در روزنامه نگاری و تولیدات رسانه ای
 • سواد رسانه ای و اطلاعاتی و اخبار در عرصه الگوریتم
 • جوانان ، فعالیت های رسانه های اجتماعی و ایجاد کنندگان تغییر
 • تعریف هویت ها، مدیریت حریم خصوصی، جرایم و ارعاب سایبری در جهان دیجتیالی متصل و غیر متصل
 • برنامه ریزی، هوش مصنوعی، نظارت و واقعیت مجازی : تقویت تاثیر محیط دیجیتالی بر سواد رسانه ای و اطلاعاتی
 • نفرت پراکنی و افراط گرایی در عرصه عمومی
 • تبلیغات ، اطلاعات نادرست و تحریف اطلاعات و فناوری های ترغیبی
 • موانع فرهنگی و زبانی در برابر ارتباطات: سواد رسانه ای و اطلاعاتی فراهم کننده تماس میان مردم در اینترنت و خارج از آن
 • سواد رسانه ای و اطلاعاتی برای ساختن شهرهای هوشمند، ایمن، بردبار و فراگیر اجتماعی
 • تجدید حیات کتابخانه ها، موزه ها و آرشیوهای شهری از طریق اقدامات خلاق در عرصه سواد رسانه ای و اطلاعاتی
 • امکان شنیده شدن نظرات : تقویت ارتباطات فعال، منتقد از طریق سواد رسانه ای و اطلاعاتی
 • سواد رسانه ای و اطلاعاتی و محیط کاری
 • مشارکت سواد رسانه ای و اطلاعاتی در آموزش و تحصیلات
 • تکامل نیازهای اطلاعاتی مردم در شهرها
 • مدیریت بهتر شهری : سواد رسانه ای و اطلاعاتی در جهت مشارکت  و آموزش دولت الکترونیک
 • سواد رسانه ای و اطلاعاتی به عنوان ابزاری برای اعتماد سازی به رسانه ها در شهرها
 • استفاده از سواد رسانه ای و اطلاعاتی در ایجاد ارتباط میان صنایع فرهنگی و توده مردم در شهرها
 • سواد رسانه ای و اطلاعاتی کانون توجه شهرها:  معناسازی در موسیقی
 • تصویرسازی سامانه های حمل و نقل شهری و مراقبت های بهداشتی برای ترغیب آموزش سواد رسانه ای و اطلاعاتی
 • تشویق به مشارکت در مسئولیت های شهری از طریق سواد رسانه ای و اطلاعاتی
 • نظریه پردازی در مورد شهرهای سواد رسانه ای و اطلاعاتی با عطف توجه برمردم انعکاس یافته در پنج قانون سواد رسانه ای و اطلاعاتی

مجمع دستور کار جوانان

۲۶ اکتبر سال ۲۰۱۸ ریگا، لتونی

نسل جوان امروز به استفاده بیشتر و طولانی تر از اینترنت  در مقایسه با گذشته می پردازد و با شروع از  سنین پائین تر، طیف هرچه گسترده تری از سکوهای فناوری را استفاده می کند و در مکان هایی بیش از گذشته به اینترنت دسترسی دارد. در همین حال، جوانان (به عنوان بومیان فضای دیجیتال) در مقایسه با والدین و مربیان خود می توانند از اعتماد به نفس و استقلال بیشتری در نگرش به اینترنت برخوردار باشند. جوانان اغلب برای حل هر مساله ای که در اینترنت با آن مواجه می شوند، راهبردهای خود را طراحی می کنند.

ولی یکی از وظایف اصلی  باقی مانده ، نیاز به تقویت سرمایه گذاری در رسانه های دیجیتال و سواد رسانه ای در میان جوانان است. این راهبرد برای ایجاد سرمایه انسانی و موفقیت و ماندگاری  در جهان برگرفته از فناوری ضروری است. “شکاف میان یک نگاه آموزش به هم پیوسته و واقعیت فراگیری در جهان امروز شکاف بزرگی است و ابتکارات سیاسی و پژوهشی برای ایجاد آن نوع آموزش که جوانان را برای نیازهای اصلی در آینده مبتنی بر فناوری آماده سازد، ضروری است” نگاه پایدارتر همان ترکیب میان آموزش فناوری از جمله برنامه نویسی با دیگر توانایی های مهم رسانه ای و اطلاعاتی است.

در دستور کار یونسکو برای سال های آینده ، جوانان  به عنوان گروه هدف ویژه تعریف شده  و موضوع راهبرد عملیاتی یونسکو (۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴) بوده اند.‌توانایی جوان به عنوان عامل ایجاد تغییر در پارگراف هفتم این خط مشی منعکس شده است،یونسکو نگاه فراگیرتر و آینده محوری را اتخاذ خواهد کرد که جوان را به عنوان عامل تغییر در تحولات اجتماعی، ایجاد صلح  و  توسعه پایدار معرفی می کند. این نگاه در شیوه هایی تجلی یافته است که جوانان را در فعالیت های یونسکو به عنوان منفت برندگان خدمات و فعالیت ها،  بازیگران مستقل و شرکای سازمان های خود مورد نظر قرار می دهد.

فعالیت بر روی جوانان به آنها امکان می دهد:

الف) بر خلاقیت ، دانش ، نوآوری و توانایی خود در ایجاد تغییر سرمایه گذاری کنند.

ب) بر چالش های تاثیر گذار بر توسعه خود در سطوح دولتی و اجتماعی توجه کنند.

ج) به محرومان و کسانی که احساس تعلق به اجتماع  و امید به آینده را از دست داده اند،  دسترسی پیدا کنند.

از همین منظر است که مجمع دستور کار جوانان در ریگا در هفته جهانی سواد رسانه ای و اطلاعاتی به این مساله توجه نشان خواهد داد که جوانان چگونه می توانند در جهت  تقویت شهرهای سواد رسانه ای و اطلاعاتی در عرصه شهرهای هوشمند به عوامل تغییر تبدیل شوند.

نخست، آنها به عنوان عوامل مستقل چه می توانند انجام دهند؟ به عنوان جوانان حرفه ای در عرصه اطلاعات و رسانه های دیجیتال چه می توانند انجام دهند؟ به عنوان پژوهشگران جوان ؟ به عنوان چهره های کوچک برجسته و صاحبان تاثیر در اینترنت ؟ به عنوان مسئولان جوان کتابخانه ها؟ آیا جوانان می توانند  میان نگاه بزرگ به آموزش سواد رسانه ای و اطلاعاتی با واقعیت آموزش پیوند برقرار سازند؟ آیا آنها می توانند برسیاست گذاری (به عنوان مثال بر مقررات حاکم بر فضای دیجیتال یا حفاظت از داده ها) تاثیر بگذارند و اگر آری در کجا (شهرها) ؟ و چگونه؟

آیا آنها برای مذاکره با بخش های خصوصی – شبکه های اجتماعی و دیگر بازیگران اینترنتی و سازمان های تبلیغاتی – در مورد  مسئولیت های آنها در قبال کاربران و جامعه بزرگتر دارای انگیزه و  توانایی کافی هستند؟ آنها چه اقداماتی را برای واکنش در برابر فضای مجازی ناشکیبا می توانند اتخاذ کنند؟ آیا جوانان به اندازه کافی متصل هستند و می توانند این اتصال را ادامه دهند؟ و مهم تر از همه آن که، آیا جوانان برای کمک به افراد جوان تر از خود  در محیط اطلاعات و رسانه های دیجیتال آماده و دارای انگیزه هستند؟

مجمع دستور کار جوانان شامل رقابت ها و جوایز ویژه برای جوانان خواهد بود

شرکت کنندگان احتمالی در رویدادهای مهم هفته:

 • مقامات و سیاست گذاران شهرها از جمله بازیگران ملی منطقه ای و جهانی
 • شبکه‌های شهرداران
 • شبکه‌های شهرهای هوشمند
 • شبکه‌های شهرهای خلاق
 • انجمن‌های مقامات انتخاباتی
 • انجمن های آموزش رای دهندگان و شبکه های دانش
 • شبکه های کتابخانه‌ای شهرها
 • موزه های شهرها
 • چهره های دانشگاهی:پژوهشگران عرصه فعالیت های رسانه ای جوانان و پژوهشگران جوان
 • سازمان ملل و دیگر سازمان های توسعه بین المللی
 • صنایع مرتبط با سواد رسانه ای و اطلاعاتی، بخش خصوصی:‌اطلاعات و ارتباطات (گوکل، یوتیوپ، فیس بوک، تن سنت،‌‌ویبو،‌وی کی،‌تارینگا و غیره‌)‌رسانه‌های خبری،‌تبلیغاتی‌و موسسات روابط عمومی،‌شرکت‌های پژوهشی، خدمات‌پخش موسیقی‌و فیلم (نت فلیکس، اسپاتیفای)‌تولیدکنندگان وسائل دیجیتالی و نرم افزاری‌(اپل، سامسونگ) اپراتورهای تلفن همراه و ارائه کنندگان خدمات اینترنت
 • موسسات آموزشی:‌موسسات آموزشی رسمی و غیر رسمی ‌و کتابخانه ها
 • جوانان:سازمان‌های جوانان،‌دانش‌‎آموزان برنامه‌های آموزشی وابسته‌(رسانه‌ها‌و ارتباطات،‌فناوری اطلاعاتی، تبیلغات، روابط عمومی،‌روانشناسی و غیره‌)
 • چهره‌های حرفه‌ای جوان:‌نمایندگان عرصه رسانه‌های دیجیتال از جمله رسانه‌های خبری،‌نهادهای تبلیغاتی،‌رسانه‌ای،‌دیجیتال و فناوری اطلاعات/برنامه نویسان جوان، مسئولان جدید کتابخانه ها وغیره‌)
 • رهبران جوان در سازمان ملل و دیگر سازمان های توسعه بین المللی و برنامه ها و پروژه های آنها
 • صاحبان حرفه در عرصه رسانه های اجتماعی:‌تولیدکنندگان محتوای تصویری/ دیجیتالی چهره‌های برجسته جوان، بلاگ نویسان،‌ولاگ سازها‌، بازیکنان عرصه بازی‌های الکترونیکی و غیره
 • تولیدکنندگان محتوای تصویری/ دیجیتالی چهره‌های برجسته جوان، بلاگ نویسان، وبلاگ سازها‌،‌بازیکنان عرصه بازی‌های الکترونیکی و غیره
 • سازمان های اینترنت ایمن
 • چهره‌های حرفه ای در عرصه اطلاعات و رسانه
 • موسسات آموزشی رسمی و غیر رسمی و کتابخانه ها
 • تولید‌کنندگان رسانه ای و اطلاعاتی در شهرها
 • سازمان‌های مردم نهاد مرتبط با سواد رسانه ای و اطلاعاتی
 • انجمن‌های مذهبی
 • موسسات گردشگری شهری و هتل دارها
 • سهامداران برنامه‌ریزی شهری در حوزه‌های امنیتی،‌تفریحی، بهداشتی،‌حمل و نقل و مسکن

 

به گزارش لباس پارسی

 

 

 

کد خبر : 8114
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 1 در انتظار بررسی : 1 انتشار یافته : ۰
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.