آرایش کردن کودکان و دنیای مجازی

آرایش کردن کودکان و دنیای مجازی

آرایش کودک به صورت ناخودآگاه به کودک القا می‌کند که بدون آرایش زیبا نیست و اگر می‌خواهد دیده شود و مورد توجه عموم و تحسین بقیه قرار گیرد باید آرایش کند!؛
در جنگ نرم فرهنگی؛ حجاب علیه حجاب 

در جنگ نرم فرهنگی؛ حجاب علیه حجاب 

استکبار در قرن اخیر با سیاسی جلوه دادن مساله حجاب، با طرح «حجاب علیه حجاب» جنگ نرم فرهنگی را علیه زنان مسلمان به ویژه در عصر انقلاب اسلامی ایران به راه انداخته است.؛