متاورس میزبان برندهای بزرگ مد و لباس

متاورس میزبان برندهای بزرگ مد و لباس

متاورس یا فرا جهان تازه‌ترین واژه‌ و مفهومی است که تخیل صنعت فناوری جهان را به خود جلب و مشغول کرده است، این تخیل بی‌انتها فضای نو و دنیای جدیدی را برای ما طراحی کرده است؛