آخرین اخبار

لزوم تعریف محصول فرهنگی هنری برای حوزه عفاف و حجاب
وزیر فرهنگ در جلسه شورای سیاست گذاری جشنواره مد و لباس فجر مطرح کرد:

لزوم تعریف محصول فرهنگی هنری برای حوزه عفاف و حجاب

وزیرفرهنگ وارشاد در چهارمین جلسه شورای سیاست گذاری یازدهمین جشنواره مد و لباس فجر:در خصوص رفتارهای فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب باید به تاثیر کارهای صورت گرفته متمرکز بود و برای اثر بخشی باید محصولات فرهنگی و هنری تعریف کرد تا این حوزه مهم با مسئله اقتصاد نیز پیوند داشته باشد

تلوزیون