آخرین اخبار

در نظام گفتمان اسلامی لفظی به نام حجاب اختیاری نداریم/مسئله حجاب؛ مسئله هفتم، هشتم زنان ایرانی محسوب می‌شود
نقدی بر  مصاحبه زهرا نژاد بهرام عضو شورای شهر تهران

در نظام گفتمان اسلامی لفظی به نام حجاب اختیاری نداریم/مسئله حجاب؛ مسئله هفتم، هشتم زنان ایرانی محسوب می‌شود

نقدی بر  مصاحبه زهرا نژاد بهرام عضو شورای شهر تهران،  در 11 بهمن ۱۳۹۸: حجاب اختیاری، خواست هفتم زنان ایران پیرامون حجاب و حقوق زنان
صنعت پوشاک به برندسازی و انطباق با سلیقه بازار نیاز دارد

صنعت پوشاک به برندسازی و انطباق با سلیقه بازار نیاز دارد

فرصت‌های کارآفرینانه در صنعت نساجی و پوشاک، بی‌توجهی به استانداردها، نبود مطالعه‌های دقیق و کارشناسی در مورد ذائقه بازار، غیررقابتی بودن تولیدات و بی‌توجهی به برندسازی از جمله موضوعاتی مهمی است که متاسفانه همیشه مورد انتقاد قرار گرفت.

تلوزیون