آخرین اخبار

روزانه ۴۵ هزار ماسک و گان در کشور تولید می‌شود
در نشست صالحی با اعضای شورای عالی برندها مطرح شد؛

روزانه ۴۵ هزار ماسک و گان در کشور تولید می‌شود

نماینده شورای عالی برندها گفت: در حال حاضر ۳۵کارگاه با کمک خیرین و برندها مشغول تولید محصولات بهداشتی و پزشکی است و توانسته‌ایم روزانه ۴۵هزار ماسک و گان را تولید کنیم.
جلسه هماهنگی طرح های اشتغال زا برای زنان سرپرست خانوار تشکیل شد
به ریاست معاون ریئس جمهور در امور زنان و خانواده

جلسه هماهنگی طرح های اشتغال زا برای زنان سرپرست خانوار تشکیل شد

جلسه هماهنگی پیگیری طرح های اشتغال زا برای زنان سرپرست خانوار در جریان مقابله کشور با بحران کرونا امروز با حضور معصومه ابتکار در معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده تشکیل شد.

تلوزیون