آخرین اخبار

ضرورت عفاف و حجاب در آیین مسیحیت

ضرورت عفاف و حجاب در آیین مسیحیت

آیین مسیحیت نه تنها احکام شریعت یهود در مورد حجاب زنان را تغییر نداده، بلکه قوانین آن را استمرار بخشیده است و در برخی موارد قدم را فراتر نهاده و با تاکید بیشتری اهمیت رعایت عفت را مطرح ساخته است
دنیای مد دنیای قوانین بسیار است

دنیای مد دنیای قوانین بسیار است

دنیای مد دنیای قوانین بسیار است.‌ اکثر این قانون‌ها اگرچه قدیمی، قراردادی یا کلا اشتباه هستند، یک قانون همیشه و همیشه ماورای سنت‌ها و تحت قلمرو علم‌عصب‌شناسی برقرار است؛ لباس‌های مشکی شما را کم وزن‌تر مینمایند.

تلوزیون