آخرین اخبار

حمایت بلا حدید از مردم غزه

حمایت بلا حدید از مردم غزه

در جریان نمایش مجموعه پاییز مارک جیکوبز، بلا، ۲۵ساله، با گریم موهای مصنوعی که به نظر تراشیده شده می‌آمد و چتری‌های صاف بسیار کوتاه تقریباً غیرقابل تشخیص به نظر می‌رسید

تلوزیون