تقویت دیپلماسی رسانه‌ای از اهداف ایرنا در دوره جدید است

تقویت دیپلماسی رسانه‌ای از اهداف ایرنا در دوره جدید است

محمدمهدی اسماعیلی با تاکید بر اهمیت میزبانی از مجمع سازمان خبرگزاری های آسیا و اقیانوسیه در تهران گفت: باید با یک برنامه‌ریزی جامع و دقیق شرایطی فراهم شود که به بهترین شکل ممکن از ظرفیت عظیم برپایی این مجمع بین‌المللی و حضور بیش از ۴۰ مدیر خبرگزاری‌های آسیا و اقیانوسیه استفاده شود؛