سومین دوره کارگاه­های‌ کوتاه مدت آموزش مجازی

سومین دوره کارگاه­های‌ کوتاه مدت آموزش مجازی

سومین دوره کارگاه­های‌ کوتاه مدت آموزش مجازی.مرکز پژوهشی ادبیات تحلیلی و تطبیقی اسراء، درپنج گروه ادبیات فارسی، زبان های خارجی، مهارت های کاربردی، روانشناسی، گیاهان دارویی و مزاج شناسی؛