خودساخته خواندن جی‌جی حدید

خودساخته خواندن جی‌جی حدید

جی جی از سوی پدرش که مهندس میلیونر املاک و مستغلات است و اصرار وی مبنی بر آن که او هرگز «حتی یک دلار از والدین» خود نگرفته است، بحث داغی در فضای مجازی به راه انداخته است.؛