موهای طبیعی حیوانات ساختار با مد پایدار

موهای طبیعی حیوانات ساختار با مد پایدار

موهای طبیعی حیوانات یکی از انواع الیاف طبیعی با منشا حیوانی است که بسیار در صنایع نساجی مورد استفاده قرار می گیرد و بعضی از انواع آن جزو پارچه های بسیار گران قیمت به شمار می روند؛