منسوجات فنی و منسوجات الکترونیکی

منسوجات فنی و منسوجات الکترونیکی

TEXTILESمنسوجات فنی محصولاتی هستند که در اصل از الیاف ساخته می شوند،این الیاف برای اینکه به نخ تبدیل گردند به هم تابانده می شوند؛‌سپس می توان این نخ ها را برای تبدیل به پارچه به به هم تاباند؛
تفاوت بین طناب، رشته و نخ

تفاوت بین طناب، رشته و نخ

از اصول کار صنعت پوشاک شناخت الیاف مورد استفاده می باشد و اینکه الیاف مورد استفاده شما از چه ماده ای ساخته می شوند؛
پارچه مخلوط

پارچه مخلوط

الیاف مختلف به کار رفته در پارچه های مخلوط به عنوان مکمل یکدیگر عمل می کنند. این امر باعث بهبود خواص کاربردی و افزایش مرغوبیت کالای تولیدی می شوند، بر این اساس در صنعت تولید پوشاک مورد توجه روز افزون قرار گرفته اند.؛