نمایشگاه بین المللی ایران مد ۱۴۰۰

نمایشگاه بین المللی ایران مد ۱۴۰۰

هدف از برگزاری نهمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران آشنا شدن بازدیدکنندگان با شرکت های جدید و محصولات و تجهیزات بروز صنعت مد و پوشاک است؛