گوچی در هفته مد میلان ۲۰۲۰ چه نمایشی داد؟

گوچی در هفته مد میلان ۲۰۲۰ چه نمایشی داد؟

نمایش بهار 2020 برند معتبر و جهانی گوچی در هفته مد میلان با حضور بیماران روانی در فضایی یخ زده، یک نمایش بحث برانگیز از این برند معتبر بود که انتقادهای زیادی را با خود به همراه داشت.؛