استایل هنری چیست؟

استایل هنری چیست؟

استایل هنری به سبکی از پوشش لباس گفته می‌شود که بیانگر احساسات افراد باشد و داشتن استایل هنری نیاز به پیروی از قانون‌ها و چارچوب‌های تعریف شده ندارد؛
استایل بوهو یا بوهمین

استایل بوهو یا بوهمین

بوهو یا بوهمین یک سبک استایل خاص است که تأکید زیادی بر آزادی و طبیعت‌گرایی دارد. این استایل در دسته‌بندی استایل‌های غیررسمی قرار می‌گیرد؛