هشتمین همایش سالانه طراحان و تولید‌کنندگان حوزه مد و لباس کشور برگزار شد

هشتمین همایش سالانه طراحان و تولید‌کنندگان حوزه مد و لباس کشور برگزار شد

سخنرانان هشتمین همایش سالانه طراحان و تولید‌کنندگان حوزه مد و لباس با اشاره به ضرورت‌های استفاده تولید‌کنندگان ایرانی از طرح‌ها و طراحان ایرانی، بر حفظ ارزش‌های فرهنگی و دینی در طراحی لباس تأکید کردند.؛