لباس‌های محلی و اشرافی

لباس‌های محلی و اشرافی

لباس‌های محلی،‌این روزها هم ارزش با لباس‌های فاخر مجلسی است،چون برای طراحی یا دوخت برخی از این لباس‌ها ماه‌ها کار شده است؛
تاریخچه سوزن‌ دوزی و انواع آن

تاریخچه سوزن‌ دوزی و انواع آن

هنر نقش آفرینی بر سطح رویین پارچه به کمک سوزن و نخ و قلا‌ب را سوزن‌د‌وزی، نخ دوزی، رو‌دوزی و یا د‌وخت‌های تزیینی می‌گویند که از وسیع‌ترین رشته‌های صنایع دستی ایران است. ؛