فرهنگ سازی حجاب استایل ها در زیر پوست کار گروه مد و لباس کشور

فرهنگ سازی حجاب استایل ها در زیر پوست کار گروه مد و لباس کشور

طراحان لباس، چادرهایی تولید می‌کنند که حجاب را از معنای اصلی‌‌ آن دور کرده است با بی تفاوتی اتحادیه های پوشاک و وکار گروه مد و لباس کشور حجاب استایل‌ها با منطق حجاب بیگانه که فقط موهایشان پوشیده باشد؛ مابقی چیزها اهمیتی ندارد،جولان می دهند؛
بی مهری مسؤلین با نمایشگاه حجاب و عفاف تهران

بی مهری مسؤلین با نمایشگاه حجاب و عفاف تهران

یک چهارم نمایشگاه پوشاک، عفاف و حجاب به حجاب اختصاص داده شده است و در آن محصولاتی نظیر مانتوهای شیشه‌ای و حتی تابلوفرش‌هایی با تصاویر خلاف عرف عرضه می‌شوند که جای بسی تأمل دارد؛