نخستین آیین تجلیل از تشکل های صنفی برتر در حوزه پژوهش

نخستین آیین تجلیل از تشکل های صنفی برتر در حوزه پژوهش

تقدیر از تشکل های برتر در حوزه پژوهش توسط وزارت صمت، مقام اول، اتاق اصناف شهرستان شمیرانات به ریاست حسین طاهرمحمدی، مقام دوم اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران به ریاست ابوالقاسم شیرازی، مقام سوم به اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین و خدمات وابسته به ریاست علی محمودیان ؛