مد عاری از حیوانات

مد عاری از حیوانات

میلیون ها رأس حیوانات هر ساله در صنعت مد مورد استفاده قرار می گیرند. تحقیقات صنعتی انجام شده نشان می دهد که سالانه حدود ۱.۱ میلیون رأس گوسفند و ۱.۶ میلیون رأس گاو برای پشم و چرم شان قربانی صنعت مد می شوند؛
مد اخلاقی چه تعریفی در صنعت مد دارد

مد اخلاقی چه تعریفی در صنعت مد دارد

مد اخلاقی بیشتر بر روی تأثیر اجتماعی صنعت مد و آنچه که واقعا از نظر اخلاقی درست است، متمرکز می شود. مد اخلاقی از قوانین محلی کار فراتر می رود و طیف گسترده را تحت پوشش قرار می دهد؛
حیوانات، قربانی زیبایی انسان ها

حیوانات، قربانی زیبایی انسان ها

تست لوازم آرایشی روی حیوانات نوعی سوء استفاده از آن ها است که به قصد اطمینان از اثر بخشی و ضد حساسیت بودن لوازم آرایشی در انسان انجام می شوند. ؛