انتقاد خبرگان رهبری از ناهنجاری ها در حوزه مد و لباس

انتقاد خبرگان رهبری از ناهنجاری ها در حوزه مد و لباس

کمیسیون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مجلس خبرگان رهبری در هشتمین جلسه خود از ابتدای سال جاری، با دعوت از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، بررسی برنامه های تحولی کوتاه مدت و بلند مدت این وزارتخانه را در دستور کار قرار دهد؛