جای خالی دبیر در کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور

جای خالی دبیر در کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور

نزدیک به یک سال از تغییرات در کار گروه مد و لباس کشور می‌گذرد و این سازمان با تغییرات بزرگی روبرو شده است، اعم ازاصلاح قانون کار گروه مد و لباس کشور و تفیذ اختیارات از معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شورای فرهنگ عمومی کشور،اما آنچه بعد از یک سال هنوز به عنوان سوال باقی مانده است؟؛