آیا حجاب مخصوص دین مقدس اسلام است؟

آیا حجاب مخصوص دین مقدس اسلام است؟

عده ای گمان می كنند كه حجاب مخصوص دین مقدس اسلام است ولی این موضوع صحیح نیست، می توان گفت،تمام ملل و مردم جهان، زنانشان دارای حجاب بوده اند اگرچه در كیفیت پوشش فرق داشته‌اند؛
مناسب سازی مدارس دختران؛ یک ضرورت

مناسب سازی مدارس دختران؛ یک ضرورت

طرح مناسب سازی مدارس دخترانه در راستای فعالیت آزادتر و احساس امنیت بیشتر دختران در محیط مدارس به تصویب رسید تا دختران دانش آموز بتوانند در حیاط مدارس آزادانه به فعالیت و ورزش پرداخته و از نور مستقیم آفتاب نیز استفاده کنند.؛