۲۲ فناوری برتر که آینده صنعت مد را شکل می دهند

۲۲ فناوری برتر که آینده صنعت مد را شکل می دهند

فناوری و مد، آینده محور بوده و بر مصرف کننده متمرکز و انطباق آنها به صورت طبیعی اتفاق می افتد،این مجموعه از اینفلوئنسرهای دیجیتال و طراحان مد هوش مصنوعی گرفته تا نوآوری درمد را شامل شوند؛
تاثیر کلان داده ها بر صنعت مد

تاثیر کلان داده ها بر صنعت مد

تجزیه و تحلیل داده‌ها شامل بسیاری از فرایندها است از استخراج داده‌ها، دسته بندی آن‌ها به منظور تجزیه و تحلیل الگوهای مختلف،‌روابط و ارتباطات و جمع‌آوری سایر بینش‌های ارزشمند است؛