منسوجات هوشمند پوشیدنی

منسوجات هوشمند پوشیدنی

منسوجات هوشمند پارچه‌ هایی هستند که با فن آوری های جدیدی تولید شده اند که مزایای بیشتر و بالاتری را به پوشنده لباس می‌ دهند؛
تکنولوژی در صنعت پوشاک

تکنولوژی در صنعت پوشاک

تکنولوژی و استفاده از پوشاک و منسوجات هوشمند در سال‌های اخیر بیش از پیش مورد توجه علاقه‌مندان مُد قرار گرفته‌است؛