پارچه ماهوت چیست؟ خواص، نحوه ساخت و محل تولید

پارچه ماهوت چیست؟ خواص، نحوه ساخت و محل تولید

ماهوت یک پارچه بافته شده نمدی است که معمولاً به عنوان روکش میزهای بازی از آن استفاده می شود. با وجود اینکه ماهوت شبیه پارچه نمدی است، اما ساختار این دو نوع پارچه بسیار با هم متفاوت است و کاربردهای آنها نیز تفاوت دارد؛