نکاتی کمتر شنیده‌ شده درباره رنگ سبز ایرانی

نکاتی کمتر شنیده‌ شده درباره رنگ سبز ایرانی

دکتر سپیده یاقوتی دبیر یازدهمین جشندکتر سپیده یاقوتی دبیر یازدهمین جشنواره مد و لباس فجر از ملاک‌های انتخاب رنگ سال و ضرورت آن می‌گویدواره مد و لباس فجر از ملاک‌های انتخاب رنگ سال و ضرورت آن می‌گوید؛
علت انتخاب رنگ سال ۲۰۲۱ چه بود؟

علت انتخاب رنگ سال ۲۰۲۱ چه بود؟

به گزارش لباس پارسي، پنتون امسال به جای یک رنگ، دو رنگ زرد روشن و طوسی روشن را به عنوان رنگ سال ۲۰۲۱ انتخاب کرده است. این رنگ ها به گفته پنتون‌؛احساس تفکر عمیق‌تری را به همراه نوید خوش بینانه یک روز آفتابی را منتقل می‌کنند.؛
«آبی کلاسیک» رنگ سال ۲۰۲۰ شد

«آبی کلاسیک» رنگ سال ۲۰۲۰ شد

در 4 دسامبر اعلام شد، رنگ کلاسیک آبی توسط پانتون به عنوان «یک حضور اطمینان بخش در ایجاد آرامش ، اطمینان و ارتباط» توصیف شده است.؛