روز جهانی رقص

روز جهانی رقص

روز ۲۹ آوریل (۹ اردیبهشت) روز جهانی رقص است. ما در این گالری تنها به گوشه‌ای از رقص‌های ایرانی پرداخته‌ایم.؛