زمانی برای تو؛ نشستی برای دختران

زمانی برای تو؛ نشستی برای دختران

روز پنجشنبه دورهمی دخترانه "زمانی برای تو" کار مشترک معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با شهرداری تهران با حضور صدها نفر از دختران موفق، مسئولین، نمایندگان مجلس و سایر گروه هادر تالار ایوان شمس برگزار شد.؛