انتشار فراخوان ملی دریافت ایده های نو و خلاقانه دختران

انتشار فراخوان ملی دریافت ایده های نو و خلاقانه دختران

معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده به مناسبت روز ملی دختر، با انتشار فراخوانی از دختران دوازده تا هجده سال سراسر کشور برای ارسال طرح ها و ایده های خود به دبیرخانه جشنواره ملی ایده های نو و خلاقانه دختران دعوت کرد؛