نقش زنان در توسعه پایدار و مدیریت صحیح آب و خاک

نقش زنان در توسعه پایدار و مدیریت صحیح آب و خاک

از برنامه های وزارت جهاد کشاورزی، تقویت نقش زنان در توسعه پایدار و مدیریت صحیح آب و خاک است. این برنامه با همکاری معاونت امور زنان وخانواده ریاست جمهوری و از طریق انعقاد موافقت نامه اجرایی میشود.؛
توجه ویژه به جمعیت زنان روستایی و عشایری

توجه ویژه به جمعیت زنان روستایی و عشایری

معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه سه هزار و ۲۰۰ صندوق خرد محلی برای توان افزایی زنان روستایی فعال است، گفت: این مهم می‌تواند به فعال شدن روستاها و تحولات اجتماعی و اقتصاد کشاورزی منجر شود.؛