دومین نشست هم اندیشی گروه‌های آموزشی و پژوهشی مطالعات زنان و خانواده برگزار شد

دومین نشست هم اندیشی گروه‌های آموزشی و پژوهشی مطالعات زنان و خانواده برگزار شد

دومین نشست هم اندیشی گروه های آموزشی و پژوهشی مطالعات زنان و خانواده در دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور، با حضور معصومه ابتکار معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده و نمایندگان دستگاه ها و سازمان های مختلف برگزار شد.؛