لباس های دست دوم سازگار با محیط زیست

لباس های دست دوم سازگار با محیط زیست

لباس های دست دوم در موارد بسیاری برای محیط زیست مفید هستند، بنابراین هر کسیکه به دنبال ایجاد یک کمد لباس پایدار است باید به سمت خرید اینگونه لباس ها برود؛
بسته بندی پایدار

بسته بندی پایدار

بسته بندی پایدار در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری در حال تبدیل شدن به یک اولویت برتر برای هم برندها و هم مصرف کنندگان است؛
آیا شفافیت عملکرد برندها، باعث ایجاد تفاوتی در زمینه پایداری شده است؟

آیا شفافیت عملکرد برندها، باعث ایجاد تفاوتی در زمینه پایداری شده است؟

شاخص شفافیت مد سال 2019 که برگرفته از انقلاب مد است، به ما می گوید که برندهای مد جهانی به طور فزاینده ای درباره اهداف پایداری و تامین کنندگان خود شفاف تر شده اند، هر چند که در گزارش دهی تاثیر اقدامات خود همچنان تاخیر دارند؛